Na Květnici

Vyrazili jsme na kopec nad Tišnovem, Květnici. Nějakých 200 výškových metrů na Malou skálu. Po úzké pěšince, mezi duby, buky, … co chvíli se ráz všeho měnil, z vyprahlého jehličí rostly svěže zelené květiny.